Menu

Duyurular


Red Bull Bıke Your Sıde BMX Bisiklet Etkinliği

SİRKÜLER NO: 13.7 / 563-329 = 15/09/2023 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 15.09.2023 tarih ve  637/2023 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 ‘’Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Bölge Liman Başkanlığı tarafından gönderilen ve ekte sunulan 14.09.2023 tarihli ve 1403032 sayılı yazıda; İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün yazısına atfen, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığı tarafından gerekli tedbirlerin alınması şartı ile 16 Eylül 2023 tarihinde 15:00 - 21:00 saatleri arasında Harem - Sirkeci arasında GALATASARAY (1433894) feribotu içinde olmak üzere Red Bull Bike Your Side BMX Bisiklet Etkinliği'nin yapılacağı belirtilmekte olup seyir, can, mal ve çevre güvenliği bakımından bölgede dikkatle seyir yapılması ve bölgeyi kullanan denizcilerin uyarılması istendiği,’’

 

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 


 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz