Menu

Duyurular


REACH/CLP Web Portalı

SİRKÜLER NO: 22.3 / 0289-219 = 27/05/2010

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 24/05/2010 tarih ve  2407-/2010 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“1. AB’nin 1907/2006 sayılı REACH Tüzüğü  (Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması) 1 Haziran 2007’de yürürlüğe girdiği ve söz konusu Tüzüğe göre AB üyesi ülkelerde faaliyet gösteren ve yılda 1 tondan fazla madde üreten veya ithal eden firmaların söz konusu kimyasalları Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA) yönetimindeki merkezi bir veri tabanına kaydettirmelerinin zorunlu olduğu,

 

2. Ülkemizin AB’ye üyelik süreci ve kimya sektörü ihracatımızın yarısına yakın bir kısmının AB ülkelerine yapıldığının göz önüne alındığında REACH Tüzüğünün ülkemiz kimya sektörünü ve kimyasal hammaddenin girdi olarak kullanıldığı tüm sektörleri yakından ilgilendirdiği,

 

3. REACH Tüzüğü’nün fiili ilk uygulaması olan “ön-kayıt” sürecinin 1 Aralık 2008 tarihinde sona ermiş olduğu, süreci kaçırmış firmaların takip etmesi gereken prosedürler dahil olmak üzere, “Kayıt, Değerlendirme, İzin ve Kısıtlama” süreçlerinde gelişmelerin takibinin önem arz ettiği,

 

4. Ayrıca AB üyesi ülkelerde 1272/2008 sayılı CLP Tüzüğü’nün (Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması) 20 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe girdiği, Tüzük kapsamında, AB üyesi ülkelerde kimyasal madde ve karışım üreten veya ithal eden firmaların bu madde ve karışımları CLP Tüzüğü usul ve esaslarına göre sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlama yükümlülüğünün bulunduğu,

 

5. İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) 10.05.2010 tarih ve 15175 sayılı yazısında ülkemizin AB’ye ihracat yapan/yapacak olan ya da ihracata yönelik tedarik hizmeti veren firmalarımızın REACH ve CLP Tüzükleri’nden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmelerine yardımcı olmak üzere DışTicaret Müsteşarlığı’nın talimatlarına istinaden İMMİB Genel Sekreterliği bünyesinde kurulan İMMİB REACH ve CLP Yardım Masası tarafından hazırlanan ve her türlü güncel bilgi ve dokümanın yer aldığı http://reach.immib.org.tr  ve http://clp.immib.org.tr  web portallarının oluşturulduğu,

 

bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 Dağıtım: Tüm üyelerimiz