Menu

Duyurular


Ramazan Bayramı Çalışması

SİRKÜLER NO: 2.4/ 496-373 = 31/07/2013    

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü'nden alınan, 30.07.2013 tarih ve 36105487-876-99/2974 sayılı "Ramazan Bayramı Çalışması" hakkındaki yazısında;
 
“Limanımızda Ramazan Bayramı tatili nedeniyle;
 
07/08/2013 tarihi saat 13.00’dan, 24.00’a kadar mesaili olarak çalışma yapılacak,
07/08/2013 tarihi saat 24.00'dan, 08/08/2013 saat 24.00‘a kadar çalışma yapılmayacaktır.
08/08/2013 tarihi saat 24.00’dan, 11/08/2013 tarihi saat 24.00’a kadar tekrar mesaili olarak çalışma yapılacaktır.
 
Mesaili olarak çalışma yapmak isteyen acente ve firmaların 07/08/2013 tarihi saat 13.00’a kadar Müdürlüğümüze müracaat etmeleri gerekmektedir.”
 
denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
Saygılarımızla,
Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
Emin EMİNOĞLU
Genel Sekreter
 
 
Dağıtım: Tüm Üyelerimiz