Menu

Duyurular


Radyasyon Kontrolü Hk.

SİRKÜLER NO: 8.1 / 0212-163 = 30/03/2011

 

 

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Haydarpasa Liman İşletmesi Müdürlüğü’nden alınan, 29/03/2011  tarih ve 1181 sayılı “Radyasyon Kontrolü” hakkındaki yazısında;

 

“11 Martı 2011 tarihinde Japonya’da meydana gelen deprem ve sonrasında Fukushima nükleer santralinde yaşanan gelişmeler karşısında Japonya menşeli ve/veya çıkışlı eşyaların radyoaktif kirlenmeye maruz kalması ve bu eşyaların Türkiye Gümrük Bölgesine girişinde insan ve çevre sağlığı açısından sorun yaşanmasının muhtemel olması üzerine insan ve çevre sağlığının korunmasına yönelik olarak Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü bu konuda 21/03/2011 tarihinde 2011/17 sayıl genelge yayımlamıştır.

 

Buna göre limanımıza gelecek olan Japonya menşeli ve / veya çıkışlı eşyaların radyasyon kontrolü yapılacağından bu eşyaların limanımızda ayrı bir yerde istiflenmesi teminen, eşyaların yüklü olduğu geminin limanımıza gelmesinden önce işletmemize bir liste halinde bildirilmesi hususunda,”

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini ve gereğini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Dağıtım: Tüm Üyelerimiz