Menu

Duyurular


Profilleme şamandırası

SİRKÜLER NO: 23.1 / 716-408 = 20/11/2023


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 20.11.2023 tarih ve 2705/779/2023 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

‘’Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Bölge Liman Başkanlığı'ndan alınan ve ekte sunulan 17.11.2023 tarihli ve 1539420 sayılı yazıda, Denizcilik Genel Müdürlüğü Deniz Emniyeti ve Güvenliği Daire Başkanlığının yazısına atıfla; Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu'nun (IOC) Küresel ARGO Programı çerçevesinde sıcaklık, iletkenlik ve optik sensörler taşıyan iki adet BulArgo profilleme şamandırasının (veri derleme amaçlı) Bulgaristan'ın Karadeniz Münhasır Ekonomik Bölgesi'ne (EEZ) 15 Kasım - 15 Aralık 2023 tarihleri arasında bırakılacağı bildirilmektedir.

Yazıda devamla; yüzer vaziyette bulunacak şamandıraların sürüklenebileceği ve mayınla karıştırılabileceği düşünüldüğünden, bölgede sefer yapan/yapacak denizcilerin seyir, mal, can ve çevre güvenliği bakımından dikkatli seyir yapması ve denizcilerin konu hakkında bilgilendirilmesi,’’

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 


Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz