Menu

Duyurular


Profilleme şamandırası

SİRKÜLER NO: 23.1 / 701-394 = 14/11/2023 


 

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 14.11.2023 tarih ve 2663/759/2023 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

‘’Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden alınan ve ekte sunulan 10.11.2023 tarihli ve 1528289 sayılı yazıda, Bulgaristan'ın UNESCO Daimi Temsilciliği tarafından Dışişleri Bakanlığı'na iletilen "İki Adet BulArgo Profilleme Şamandırasının Karadeniz'de Konuşlandırılması Konulu" yazısına atıfla, Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu'nun (IOC) Küresel ARGO Programı çerçevesinde sıcaklık, iletkenlik ve optik sensörler taşıyan iki adet BulArgo  profilleme  şamandırasının (veri  derleme  amaçlı) Bulgaristan'ın Karadeniz Münhasır Ekonomik Bölgesi'ne (EEZ) 15 Kasım – 15 Aralık 2023 tarihleri arasında bırakılacağının bildirildiği ifade edilerek söz konusu şamandıraların teknik donanımını içeren bilgilerin ilgi tutulan yazıda yer aldığı ve bölgeye  sefer  yapan/yapacak  denizcilerin konu hakkında bilgilendirilmesi istendiği,’’

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 


 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter
 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz