Menu

Duyurular


Posta Yolcu İşlemleri Genelgesi Hk.

SİRKÜLER NO: 8.7 / 496-376 = 07/09/2010

 

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 06/09/2010 tarih ve  4008-442/2010 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce 06.09.2010 tarihinde merkez ve taşra teşkilatı dağıtımlı 2010/46 sayılı Genelge yayınlanmıştır.

 

Söz konusu Genelge’de ;

07.10.2009 tarih ve 23955 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Gümrük Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Kararın 134.maddesinin birinci fıkrası hükmü çerçevesinde 06.09.2010 tarihinden itibaren Posta Yolcu İşlemleri Genelgesi’ne göre işlem yapılmasının uygun bulunduğu belirtilmektedir.”

           

Denilmekte olup, ilgi Genelge ekte sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Ruhi Duman

Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

 

Ek: Posta Yolcu İşlemleri Genelgesi (4 sayfa)

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz