Menu

Duyurular


Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı

SİRKÜLER NO: 23.1 / 782-631 = 23/10/2020 İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 22.10.2020 tarih ve 2836/1183/2020 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

 

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nce tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine dağıtımlı Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı konulu 2020/25 sayılı Genelge yayımlanmıştır.

Söz konusu Genelge ile 2009/15481 sayılı Gümrük Kanunun Bazı Maddelerinin Uygulaması Hakkındaki Kararın posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyaya uygulanacak işlemlerde ve uygulamada yol gösterici olan, 2014/7 sayılı Genelge yürürlükten kalkmış ve yerine 2020/25 sayılı Genelge geçerli olarak yayımlanmıştır.

Yeni Genelge de özetle;

- Numunelik eşya ve modellerin yanına inceleme, analiz veya test amaçlı eşyanın işlemlerinin; yolcu beraberindeki eşyanın bir ay önce veya üç ay sonraki sürelerde kitap ve basılı yayın posta idaresi veya hızlı kargo firmaları tarafından yapılabileceği,

- Kararın 45'nci maddesinde düzenlenen tüzel kişiliklere gelen (firmalara) ticari miktar ve mahiyet arz etmesinin önemli olmadığına ilişkin kural terk edilerek, 22 Avroyu geçmemesi, ticari miktar ve mahiyette olmaması olarak revize edildiği,

- Aynı alıcı/gönderici adına gelen ve giden eşyanın bütün olarak kabul edilmesinde eskiden kullanılan aynı konşimento kuralının kaldırıldığı ve konşimentolar farklı olsa da, değer limitlerinde birlikte imiş gibi göz önünde bulundurulacağı,

- Numune eşya ve modellerin işlemlerinde de ayrıntıya gidilerek; eşyanın fatura ve ambalajında numune olduğu ibaresi olmayan durumlarda, eşyanın bu haline Gümrük Muayene Memurunun karar vereceği, numunelerin Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi'nde( ETGB) "NUM" koduyla işlem yapılacağı ve ancak bir ticari işletme veya tüzel kişilik adına gelebileceği,

- Posta ve hızlı kargo ile yapılacak ihracatta sarı hat muayene şekline göre işlemde eşyanın geçici depolama yerine getirilmesine gerek olmamasına rağmen kırmızı hatta mutlaka getirilmesi gerektiği,

- Operatör yetkisi olan firmaların unvan değiştirme, banka sorumlulukları açısında yeni düzenlemeler gidildiği. Şahsi tedavide kullanılan ilaçların hareketinde de yeni dikkat edilmesi gereken noktaların düzenlendiği,

- 4458 sayılı Gümrük Kanunun 241 maddesine giren ETGB usulsüzlük cezalarının her bir satıra ayrı ayrı uygulanacağı,

- Alıcı TC kimlik bilgisi veya tüzel kişiler vergi numarası ETGB beyanı yapılmamış eşyanın teslim edilmeyeceği. Yabancıların bu beyanlarının "U" koduyla tamamlayıcı beyan şeklinde yapılacağı. Teslim tarihi bilgisinin mutlaka girileceği,

- ETGB kayıt işlemlerinde işlemin; teşvik, numunelik gibi olması durumlarında hangi kodların kullanılacağı, bir ETGB' de ithalatta 2.000 adet; ihracatta 2.500 adetten fazla taşıma senedi işlemi yapılmayacağı,

 


Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

  

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

  

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz