Menu

Duyurular


Portekiz'de Firmalarımızın Karşılaştığı Siber Dolandırıcılık Suçlarında Artış

SİRKÜLER NO: 23.1 / 425-303 = 30/06/2022 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 30.06.2022 tarih ve 2333/499/2022 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

‘’Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Odamıza gönderilen 28.06.2022 tarih ve 6644 sayılı Ekte sunulan yazıda;

Ticaret Bakanlığı'nın 23.06.2022 tarih ve E-52229414-724.01.01 sayılı, Lizbon Ticaret Müşavirliği'nden alınan yazıya atıfta bulunan yazısında;

- Son yıllarda bankacılık işlemlerinde siber dolandırıcılık vakalarının hızla arttığı, söz konusu dolandırıcılık faaliyetlerinde özellikle şirketlerin e-posta hesaplarına yapılan saldırılar sonucu IBAN bilgilerinin değiştirildiği, Lizbon Ticaret Müşavirliği kayıtlarına son 15 gün içinde yansıyan 5 ayrı dolandırıcılık vakasında da benzer bir yöntemin izlendiği, alıcı ve satıcının Portekiz'de olmamasına rağmen değiştirilen IBAN kaydıyla firmalarımıza ait ihracat/ithalat bedellerinin Portekiz'deki farklı banka hesaplarına aktarıldığı,

- Söz konusu dolandırıcılık faaliyetlerinin Portekiz'de yoğunlaşmış olmasının en önemli sebebinin banka hesabı açılmasının diğer ülkelere göre daha kolay olmasından kaynaklanıyor olabileceği,

- Firmalarımızın IBAN ve alıcı isminin eşleşmediği durumlarda gönderilen paranın iade edileceği yanılgısı içinde olduğu, Portekiz'deki bankacılık uygulamalarında IBAN'ın alıcı ismi ile eşleşmesi konusunda bir zorunluluğun da bulunmadığı ifade edilerek, siber dolandırıcılık vakaları sebebiyle firmalarımızın mağduriyetlerinin önüne geçilebilmesini teminen bu tür siber dolandırıcılık vakalarına karşı dikkatli olunması istendiği,’’


Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz