Menu

Duyurular


Port Akdeniz - Ortadoğu Antalya Limanında Yük Taşıyan Araçlar Hk.

SİRKÜLER NO: 3.2  / 0111-087=11/02/2013

 


İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 07/02/2013 tarih ve  575-82 / 2013 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Port Akdeniz-Ortadoğu Antalya Limanı’ndan alınan 07/02/2013 tarihli e-posta mesajına atfen;

 

1. Port Akdeniz - Ortadoğu Antalya Limanında yük taşıyan araçların bazılarında, özellikle dorselerinin sinyalizasyon, aydınlatma vb. aksamlarının çalışmadığı, bununla birlikte geçen yıl duyurusu yapıldığı halde, konteyner girişi ve çıkışı yapmak üzere yine anılan Limanına gelen bazı araçların dorselerinde konteyner kilitlerinin de olmadığının tespit edildiği,

 

2. Ulusal Karayolları Taşımacılığı ve ISPS kuralları gereği konteyner taşımacılığı yapan araçların liman sahasından dolu veya boş konteyner yükleyebilmesi için, araçların dorse üzerinde uluslararası standartlara ve taşıma Yönetmeliğine uygun konteyner kilidi (Twist-Lock) bulundurmalarının gerektiği, 

 

3. Konteyner kilidi olmayan araçlara, gerekli şartlar sağlanıncaya kadar konteyner yüklenmeyeceğinden, yukarıda belirtilen eksikliklerin ivedi olarak giderilmesi ve İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Yönetimi kapsamında ilgili kurallara uyulması gerektiği hususları,

bildirilmektedir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

EK: İlgi Yazı Örneği

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz