Menu

Duyurular


P&I Sigorta Kuruluşları ve Kulüpleri

SİRKÜLER NO: 22.4 / 0507-416 = 19/08/2009


İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 18/08/2009 tarih ve  3564-378/2009 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 11.08.2009 tarih ve 27394 sayılı yazısına atfen;

 

1. Gerek 2581 sayılı Kanun’un Uygulama Yönetmeliği gerekse Hukuki Sorumluluk Sözleşmesi 92 (CLC 92) sertifikasının düzenlenmesi kapsamında Denizcilik Müsteşarlığı’nca kabul edilen P&I Kuruluşları ve Kulüpleri listesinin 31.07.2007 tarih ve 25010 sayılı Bakanlık Olur’u ve 18.02.2009 tarih ve 5572 sayılı yazıları ile belirlenerek ilgililere duyurulduğu, zaman içerisinde bu listelere dahil edilmek isteyen sigorta kuruluşlarının bulunması ile iki farklı listenin tek liste haline dönüştürülmesi gerekliliğinden dolayı söz konusu listelerin güncellenmesine ihtiyaç duyulduğu,

 

2. Bu itibarla, 2581 sayılı Kanun’un Uygulama Yönetmeliği ile CLC 92 sertifikasının düzenlenmesi kapsamında Denizcilik Müsteşarlığı’nca kabul edilen güncellenmiş P&I Kuruluşları ve Kulüpleri listesi ile uluslararası derecelendirme kuruluşlarından “BBB” ve üstü kredi notunu alanların listeye dahil edilebileceği ile düşük kredi notu alan P&I Kuruluşları ve Kulüplerinin listeden çıkarılacağı hususunun 10.08.2009 tarih ve 27229 sayılı Bakanlık Olur’u ile kabul edilerek yürürlüğe girdiği ve anılan listenin güncel halinin Denizcilik Müsteşarlığı Web sitesinden takip edilebileceği, bildirilmektedir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Ek: P&I Kuruluşları Listesi

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz