Menu

Duyurular


Petrol Platformu

SİRKÜLER NO: 13.3 / 0732-594 = 30/12/2009

 

 

T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Sinop Liman Başkanlığından alınan, 30 Aralık 2009 tarih ve B.02.1.DNM/1.05.11.906-01/973 sayılı yazısı ile, Türkiye Petrolleri A.O. ile Brezilya firması Petrobas Ortaklığında Sinop açıklarında petrol sondaj çalışmalarını yapacak olan Bahama Bayraklı LEIV EIRIKSON isimli derin sondaj platformu Sinop Limanı demir sahasında 42 00’ 00” N – 35 10’ 00” E koordinatlarında sondaj kulesinin montajı ve pervanelerin değiştirilmesi amacı ile demirleyeceği,

 

Demir sahasında çalışmalarda bulunacak LEIV EIRIKSON isimli derin sondaj platformu, diğer destek gemileri ile Sinop Limanında faaliyet gösteren balıkçı gemileri dahil olmak üzere bütün gemilerin kaptan/donatan, işletenlerin ve acentelerin seyir, can, mal ve çevre güvenliği bakımından ulusal ve uluslararası kurallara uygun olması uymayan gemi ilgilileri hakkında yasal işlem yapılacağı,

 

Bildirilmekte olup, anılan yazı ekte sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini  ve gereğini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Ek: 1 yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz