Menu

Duyurular


Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk.

SİRKÜLER NO: 4.1 / 467-349 = 19/07/2013
 
 
İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 19/07/2013 tarih ve  2758-421 / 2013 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından  “Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”,  19.07.2013 tarih ve  28712 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, ekte sunulmaktadır.”
 
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
Saygılarımızla,
Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
Emin EMİNOĞLU
Genel Sekreter
 
 
Ek 1: İlgi yönetmelik
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz