Menu

Duyurular


Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 11.5 / 681-516 = 08/11/2013
 

 
İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 07/11/2013 tarih ve  4464-655 / 2013 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından “Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 07.11.2013 tarihli 28814 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, ekte sunulmaktadır.”
                                                          
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
Ek 1: İlgi yönetmelik
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz