Menu

Duyurular


Petrol Dökülmelerine Yönelik Bilgi Paylaşımı

SİRKÜLER NO: 23.1 / 357-209 = 24/05/2024


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 23.05.2024 tarih ve 1224/379/2024 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

‘’Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme (MARPOL), deniz çevresini gemilerden kaynaklanan kirlilikten korumak amacıyla Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization-IMO) tarafından oluşturulan düzenlemeleri kapsayan uluslararası bir sözleşmedir. Gemilerden kaynaklanan petrol kirliliğini önlemeye yönelik düzenlemeler MARPOL Ek-I'de yer almakta olup bu Ek kapsamında petrol ve petrol karışımlarının denize boşaltılması yasaklanmıştır.

Ayrıca, denizlerde petrol kirliliğinin etkilerini azaltma, müdahale ve hazırlık konularında bölgesel ve uluslararası işbirliği ve teknikler oluşturma amacıyla IMO tarafından sürekli olarak araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütülmektedir.

Bu kapsamda, IMO resmi internet sayfasında yayımlanan petrol dökülmelerine müdahale konusunda bilgi paylaşımı hakkındaki IMO duyurusunun Türkçe tercümesi Ek'te sunulmaktadır.’’

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz