Menu

Duyurular


Petersburg Ortaklığı Semineri HK.

SİRKÜLER NO: 12.2 / 0037-034 = 18/01/2012

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 18/01/2012 tarih ve  227-33/2012 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

TOBB’un 10.01.2012 tarih ve  0411/908  sayılı yazısı atfen;

 

Dışişleri Bakanlığı’nın 09.12.2011 tarih ve 03.01.2012 tarihli yazılarına atfen

1. Sovyet döneminden kalma hantal ve verimsiz sanayi altyapısının bir sonucu olarak KOBİ'lerin ekonomideki payının düşük olduğu Rusya Federasyonu'nda (RF), KOBİ'leri geliştirme konusunun yönetim kadrolarının söylemine girdiğinden ve KOBİlerimizin Rusya Federasyonu'nda yapacakları yatırımların, belirli koşulların yerine getirilmesi halinde, teşvik edilmesinin ve desteklenmesinin yararlı olacağından bahsedildiği,

 

2. Yazıda devamla, Moskova Büyükelçiliğimizin ve St. Petersburg Başkonsolosluğumuzun yazılarına atıfla, St. Petersburg Valiliği tarafından, bölgedeki KOBİ'lerin bölgesel ve uluslararası ortaklarla işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla, 13-15 Mart 2012 tarihleri arasında, "Petersburg Ortaklığı" konulu seminerlerin düzenleneceğinin bildirildiği,

 

3.  Seminerlere katılım için son başvuru tarihinin 25 Şubat 2012 olduğu bildirilmekte ve detaylı bilgi ile katılım formlarının http://www.ptfair.ru/index.en.html adresinden temin edilebileceği ifade edilmektedir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz