Menu

Duyurular


Payroteknik Malzemelerinin Maksadı Dışında Kullanımının Engellenmesi

SİRKÜLER NO: 23.1  / 716-502 = 30/09/2019


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 27.09.2019 tarih ve 3430-659/2019 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tuzla Liman Başkanlığı’nın 25.09.2019 tarih ve E.2211 sayılı yazısına atfen;

 

Tuzla Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün 24.09.2019 tarih ve 3193 sayılı yazısına atfen, Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren tersanelere/demir sahasına bakım-onarım maksadı ile gelen gemilerde bulundurulması zorunlu olan, paraşütlü işaret fişeği, el maytabı, duman kandili, halat atma aleti gibi payroteknik malzemelerden, son kullanma tarihi geçmiş olanların imha edilmediği veya güvenli bir ortamda depolanmadığı, bu sebeple üçüncü şahısların eline geçtiği, üçüncü şahıslar tarafından kamuya açık alanda ve şehir içinde kullanıldığı, bu olayların halk tarafından korku, panik, infiale sebep olduğu ve adli mercilere intikal ettiği belirtilerek bu konuda faaliyet gösteren tüm paydaşlar tarafından gerekli önlemlerin alınması/aldırılması hususu,”

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz