Menu

Duyurular


Paşalimanı İsimli Römorkörün Kiralama İhalesi

SİRKÜLER NO: 23.1  / 707-533 = 19/11/2013

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 18/11/2013 tarih ve 4666-676 / 2013 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Destek Hizmetler Daire Başkanlığı’nın 15.11.2013 tarih ve 2360 sayılı yazısı ile, Kuruluşlarına ait, “PAŞALİMANI”  isimli römorkörleri için 27.11.2013 tarihi saat 14:00’de TDİ A.Ş. Genel Müdürlüğü’nde ( çıplak ) personelsiz olarak kiralama ihalesine çıkılacağı bildirilmekte olup, ihale ilanı yazıları ekinde gönderilmiştir.
 
İlgi yazı ve römorkör kiralama ihalesi “İlan Metni” Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tradresinde Genel Duyurular” bölümünde yayınlanmaktadır.”
 
denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                                                Saygılarımızla,
                                                                                                         Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                                             Emin EMİNOĞLU
                                                                                                                               Genel Sekreter
 
 
 
 
Ek: Kiralama İlanı
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz