Menu

Duyurular


Paris MoU Denetim Veritabanı Hk.

SİRKÜLER NO: 22.3 / 0194-147 = 28/03/2011

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 23/03/2011 tarih ve  1252-195/2011 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 15.03.2011 tarih ve 8205 sayılı yazısına atfen;

 

Bilindiği üzere, Avrupa Birliği üye ülkelerinde gerçekleştirilecek olan Liman Devleti Denetimleri’ne (PSC) ilişkin olarak 2009/16/EC sayılı yönetmelik 23 Nisan 2009 tarihinde kabul edilmiş olup, yönetmelik hükümleri 01.01.2011 tarihinde uygulanmaya başlanmıştır.

 

Belirtilen tarihte yürürlüğe giren yeni uygulamalarla birlikte, gerçekleştirilen denetimlerin detaylarının kaydedileceği “THETIS” adı verilen bir veritabanı oluşturulmuştur. Sözkonusu veritabanı, halihazırda Paris MoU üye ülkelerine tam opsiyon ile, üye olmayan ülkelere ise kısıtlı opsiyonlarla hizmet vermektedir. Kısıtlı arama ile sistemde yalnızca belirli bir geminin IMO numarası ile arama yapılmakta, ülkelerin kendi gemilerinin geçirmiş olduğu denetimlerin tamamının sonuçlarına ulaşma imkanı bulunmamaktadır.

 

Normal şartlar altında gerçekleştirilen denetim sonucunda tutulan Türk Bayraklı gemilerin PSC raporlarının ilgili uluslararası mevzuata göre denetimi gerçekleştiren Liman Devleti tarafından Denizcilik Müsteşarlığı’na iletilmesi gerekmekte olmakta, fakat zaman zaman bu konuda aksaklıklar yaşanmaktadır.

 

Bahse konu “THETIS” veritabanı oluşturulmadan önce, Türk Bayraklı gemilere Paris MoU kapsamında gerçekleştirilen her bir denetim MoU’nun internet adresinden anlık olarak takip edilebilmekte ve raporu Denizcilik Müsteşarlığı’na ulaşmayan gemilerle ilgili olarak, ilgili Liman Devleti ve/veya geminin işleticisi ile irtibata geçilerek raporun Müsteşarlığa iletilmesi talep edilmekteyken, yeni oluşturulan veritabanındaki kısıtlamalar sebebiyle MoU’nun internet adresinden takip yapılamamaktadır. Bu konuda yaşanan sorun Müsteşarlıkça Paris MoU Sekretaryası yetkililerine iletilmiş ve sorunun çözümüne yönelik bir çalışma yapıldığı bilgisi edinilmiştir.

 

Bu itibarla, veritabanındaki kısıtlamalar kaldırılana kadar, paris MoU kapsamında gerçekleştirilen PSC neticesinde tutulan gemilerin PSC Raporlarının klas kuruluşu/gemi işleticisi tarafından gecikmeksizin aşağıda belirtilen iletişi mdetayları üzerinden Denizcilik Müsteşarlığı’na iletilmesi hususunu bilgi ve gereği için arz ve rica ederiz.

 

İletişim Detayları:

Tel-1 : 0 312 232 18 39

Tel-2 : 0 312 232 28 50 (Dahili 2527)

Faks-1 : 0 312 232 27 76

Faks-2 : 0 312 231 33 06

E-Posta : psc@denizcilik.gov.tr”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz