Menu

Duyurular


Paris MoU 2020 Performans Listesi

SİRKÜLER NO: 23.1 / 564-428 = 26/07/2021 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 26.07.2021 tarih ve 2072/772/2021 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 16.07.2021 tarihli ve E-80368960-010.07.02-44776 sayılı yazıda; Paris MoU kapsamında olan limanlara uğrak yapan gemilerin Liman Devleti Denetimleri sonuçlarına göre oluşturulan ve bu gemilerin bayrağını taşıdıkları ülkelerin söz konusu denetimlerdeki performanslarını gösteren 2020 yılı Paris MoU Performans Listesinin yayımlandığı bildirilmektedir.

Ülkemizin 2008 yılından buyana bulunduğu beyaz listede geçen yıla göre dokuz (9) basamak birden yükselerek 25 inci sıradan 16 ncı sıraya yükseldiği belirtilmektedir.

Türk Bayraklı gemilerin Paris MoU performanslarının her geçen yıl daha da yukarılara doğru çıkmasında, ülkemizin denizcilik politikaları ve İdaremizin uygulamalarının sahadaki uygulayıcısı olan sektör paydaşlarının katkısının yadsınamaz bir gerçek olduğu,  söz konusu başarının, İdare, gemi denetim uzmanları, Yetkilendirilmiş Kuruluşlar, donatan, işleten ve gemiadamlarıyla hep birlikte aynı hedefe yürümekle sağlanabildiği bildirilmektedir.

Bu bağlamda, İdare tarafından Yetkilendirilmiş Kuruluşlara, gemiadamlarına ve de katkı sağlayan tüm sektör paydaşlarına şükran sunulduğu ifade edilmektedir.

 

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

  

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz