Menu

Duyurular


Panama Kanalı Geçiş Kısıtlaması

SİRKÜLER NO: 23.1 / 702-395 = 15/11/2023


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 15.11.2023 tarih ve 2675/765/2023 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

‘’Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), tarafından gönderilen 10.11.2023 tarihli ve 12262 sayılı yazıda, Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıya atfen; küresel ısınma sebebiyle beklenenden daha az yağış alan Panama'da deniz ve göl suyu seviyelerinde düşüş yaşandığından dolayı Atlas Okyanusu ile Pasifik Okyanusunu birbirine bağlayan ve dünya ticaretinin yaklaşık %6'sının geçtiği Panama Kanalı'nda gemi trafiğinin aksadığı ifade edilmektedir.

Panama Ticaret Müşavirliği yazısında ise, günde ortalama 39 geminin geçiş yaptığı kanaldan geçen gemi sayısının Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında 36, 35 ve son olarak 31'e düşürülmesinin ardından Panama Kanalı Otoritesi (ACP) tarafından yapılan son açıklamada, su tasarrufu amacıyla 3 Kasım 2023 tarihinden itibaren gemi geçişlerinin tekrar kademeli olarak azaltılacağı ve 1950 yılından beri ilk kez Kanal'ın en kurak döneminin yaşandığından bahisle 3-7 Kasım 2023 tarihleri arasında günde 25 geminin, 8-30 Kasım 2023 tarihleri arasında ise 24 geminin geçişine izin verileceği bilgisi paylaşılmaktadır.

Bu çerçevede, Kanalı kullanacak gemilerin "transit rezervasyon sistemi" (https://pancanal.com/en/transit-reservation-system/ )'ni kontrol etmelerinin önem arz ettiği ve Panama Kanalı'nın devam etmesi muhtemel kuraklık sürecinde söz konusu duruma ilişkin kısıtlamaların artırabileceği ihtimalinin göz önünde bulundurulmasının gerekliliği vurgulanmaktadır. Detaylı bilgi için Ticaret Müşavirliği (panama@ticaret.gov.tr) ile iletişime geçilebileceği,’’

Bildirilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz