Menu

Duyurular


Panama Kanalı Geçiş Kısıtlaması

SİRKÜLER NO: 23.1 / 572-333 = 19/09/2023

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 19.09.2023 tarih ve 2235/646/2023 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

‘’Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 15.09.2023 tarih ve E-34221550-720-10007 sayılı yazı ile Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün yazısında; Panama Kanalından gemi geçişlerinde 1 yıl süreyle uygulanacak kısıtlamalar hakkında bilgi verilmekte olduğu, ürün ve hammadde tedariki için Panama Kanalını kullanan, lojistik ve yük taşımacılığı yapan firmalarımızın ilave bilgi için Panama Ticaret Müşavirliği (panama@ticaret.gov.tr) ile iletişime geçebileceği hususları belirtilerek, konunun ilgili üyelerimize duyurulması istenmektedir.

Konu yazı ve eklerine Odamız web sayfasında "www.denizticaretodasi.org.tr" adresinde ana sayfada Genel ve Teknik Duyurular bölümlerinden ulaşılabilmektedir.''

 

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz