Menu

Duyurular


Pakistan Halkına Yapılacak Destek ve Yardım

SİRKÜLER NO: 23.1 / 464-349 = 25/08/2010

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 24/08/2010 tarih ve  3877-420/2010 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“TOBB’nin 19/08/2010 tarih ve 053/21714 sayılı yazısına atfen;

 

02.08.2010 tarihinde başlayan ve günlerce devam eden sellerin yol açtığı tahribat sebebiyle ülke tarihinin en büyük felaketi ile karşı karşıya kalan yakın dostumuz Pakistan halkına gönüllü olarak her türlü destek ve yardımın yapılması ile ilgili 2010/20 sayılı Başbakanlık Genelgesi 18.08.2010 tarih ve 27676 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

 

Bu çerçevede Birliğimiz de Ankara Valiliğinden ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinleri alarak 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu hükümleri çerçevesinde bir kampanya başlatmış bulunmaktadır. Bakanlığın yazısı Odaların/Borsaların Kampanyaya katılımlarını desteklemektedir.

 

Bu amaçla Halk Bankası Ankara Çukurambar Şubesinde açılan TR 110001200131100016100002 nolu TL hesabına; Odalarımız ve Borsalarımız 5174 sayılı Kanunun 11 ve 33’üncü maddeleri uyarınca yetkili organlarının kararları çerçevesinde katkıda bulunabileceklerdir. Ayrıca Birliğimiz kampanyaya 1.000.000 Amerikan Doları karşılığı Türk Lirası tutarında nakdi yardım ile katkıda bulunmaktadır, denilmektedir.

 

Afet mağdurları yararına düzenlenen bahse konu yardım kampanyasına destek vermek isteyen üyelerimiz katılımlarını 17 Eylül 2010 tarihine kadar yukarıda belirtilen banka hesap numarasına yatırabileceklerdir. 

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz