Menu

Duyurular


P & I Yönergesi Hk.

SİRKÜLER NO: 22.3  / 099-078 = 04/02/2013

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 04/02/2013 tarih ve  497-73 / 2013 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 01.02.2013 tarih ve 158 sayılı yazısına atfen;

 

İlgi yazı ile;

 

  1. 12,12,2012 tarih ve 18971 sayılı Bayrak Devleti Uygulamaları Kapsamındaki İdari İşlemlerde Muteber Kabul Edilecek P&l Kulüpleri ve Sigorta Şirketlerine Dair Yönerge” gereği İdare tarafından muteber kabul edilecek P&I kulüpleri ve Sigorta şirketlerine dair listenin 01.02.2013 tarihi itibari ile www.denizticareti.gov.tr  adresi “duyurular” bölümünde yayımlandığı,

 

  1. Söz konusu üstede değişiklik olması halinde Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nce güncelleneceği, bu kapsamda listeye dair işlem yapılması gerektiğinde verilen linkten üstenin güncel halinin kontrol edilmesi gerektiği,

 

belirtilmektedir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

Ek 1 : P&I kulüpleri ve sigorta şirketlerine dair liste

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz