Menu

Duyurular


Özet Beyan

SİRKÜLER NO: 8.5 / 753-610  = 10/10/2016


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nden alınan  10.10.2016 tarih ve 73421605-102.01-E19184775 sayılı “Özet Beyan” konulu yazı aşağıda yer almaktadır.

 

“15.06.2016 tarihli ve 73421605-102/00016722950 sayılı yazısına atfen;

 

İlgide kayıtlı yazı konusu, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmesinden önce verilen ithalat özet beyanlar üzerinden gerçekleştirilen emniyet ve güvenlik amaçlı risk analizi uygulamalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini teminen halihazırda kullanılmakta olan alt özet beyan uygulamasına son verilmesi ile ilgili olarak işlemler aşağıdaki şekilde yürütülecektir:

 

1- 06/10/2016 tarihinden sonra tescil edilmiş deniz ithalat (DENİTH) türündeki özet beyanlarda alt özet beyan açılması uygulamasına izin verilmeyecektir. Bu tarihten sonra tescil edilmiş deniz ithalat (DENİTH) türündeki özet beyanlara ilişkilendirilmiş alt özet beyanların ilgili gümrük idaresi tarafından onay işlemleri yapılmayacaktır.

 

2- Hava ithalat (HAVİTH) türündeki özet beyanlarda alt özet beyan açılmaması yönündeki uygulama esas olmakla birlikte, 01/01/2017 tarihine kadar hava ithalat (HAVİTH) türündeki özet beyanlara ilişkilendirilmiş alt özet beyan uygulamasına devam edilecektir.

 

3- Denizyolu ile Türkiye Gümrük Bölgesine gelip limana indirildikten sonra, transit rejimi altında denizyolu ile başka bir gümrük idaresine sevk edilen eşyaya ilişkin olarak varış gümrük idaresinde alt özet beyan açılmaması yönündeki uygulama esas olmakla birlikte; 01/01/2017 tarihine kadar, varış gümrük idaresinde oluşan özet beyanlara ilişkilendirilmiş alt özet beyan uygulamasına devam edilecektir.

 

4- Havayolu ile Türkiye Gümrük Bölgesine gelip havaalimanına indirildikten sonra, transit rejimi altında havayolu ile başka bir gümrük idaresine sevk edilen eşyaya ilişkin olarak varış gümrük idaresinde alt özet beyan açılmaması yönündeki uygulama esas olmakla birlikte; 01/01/2017 tarihine kadar, varış gümrük idaresinde oluşan özet beyanlara ilişkilendirilmiş alt özet beyan uygulamasına devam edilecektir.

 

5- 01/01/2017 tarihi itibariyle tüm özet beyan türleri için alt özet beyan uygulaması kaldırılacaktır.

 

 

                                                                                                       Saygılarımızla,

                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                      Emin EMİNOĞLU

                                                                                                       Genel Sekreter

 

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz