Menu

Duyurular


Özet Beyan Uygulaması-Eksiklik ve Fazlalık

SİRKÜLER NO: 8.5 / 053-043 = 25/01/2012


Sayın Üyemiz,

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının www.gumruk.gov.tr web sayfası e-mevzuat>> genelgeler bölümünde 24.01.2012 tarihinde 2012/2 Sayılı Genelge yayınlanmıştır.

 

Bu Genelgede 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve buna bağlı Gümrük Yönetmeliğinin özet beyana ilişkin hükümleri çerçevesinde:

 

1.  Birden Fazla Özet Beyanda Kayıtlı Eşyanın Tek Beyanname İle İşlim Görmesi,

2. Ticaret Odası ve Konsolosluk Onayı Aranmaması,

3. Özet Beyan Eksiklik ve Fazlalığı Durumunda Yapılacak İşlemler,

 

Hususunda  uyulacak usul ve esaslar belirtilmiştir.

 

Aynı Genelgede, konuya ilişkin yürürlükten kaldırılan Genelgeler de sıralanmıştır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Ruhi Duman

Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

Ek 1: 2012/2 sayılı genelge

 

 

Dağıtım:

İMEAK DTO

Tüm üyelerimiz