Menu

Duyurular


Özet Beyan Sisteminde Önemli Değişiklik

SİRKÜLER NO:8.5 / 260-220 = 31/03/2016      

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü ile  30.03.2016 tarihinde yapılan görüşmeler neticesinde; aşağıda belirtilen 1 inci  madde 04.04.2016 Pazartesi günü, 2 inci ve 3 üncü maddeler ise 2 Mayıs 2016 Pazartesi yürürlüğe gireceği bilgisi alınmıştır.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.
 
                                                                                                        Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                      Emin EMİNOĞLU
                                                                                                        Genel Sekreter
 
 
 
ÖZET BEYAN SİSTEMİNDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK
 
01/04/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Özet Beyan düzenlenirken veri girişi ile ilgili olarak aşağıda belirtilen düzenlemeler uygulamaya alınacaktır:
 
1.Taşıma Senedi altında bulunan Taşıma Satırına bağlı Eşya Bilgisi (EsyaBilgisi) bölümüne bilgi girişi zorunlu hale getirilmiştir:
            ·Eşya Bilgisi bölümünde alınan Eşya Kodu bilgisi (EsyaKodu) için en az 4’lü gtip girilmesi zorunludur.
            ·Eşya Bilgisi bölümünde alınan Eşya Tanımı alanı (EsyaninTanimi) ihtiyari alan olarak kullanılabilir.
 
Bakanlık ile 30.03.2016 tarihinde yapılan görüşmeler neticesinde;
2.Taşıma Senedi altında bulunan Eşyanın Uğradığı/Uğrayacağı Ülkeler (UgranilanUlkeBilgisi) bölümüne bilgi girişi zorunlu hale getirilmiştir.
 
3.Taşıma senedinde Alıcının Vergi/T.C. kimlik numarası alanına (AliciVergiNo) bilgi girişi zorunlu hale getirilmiştir. Ancak;
            ·Alıcının herhangi bir Vergi/T.C. kimlik numarasına sahip olmaması durumunda "sahip değildir" kodu kullanılır;
Alıcı vergi/T.C. kimlik numarası bölümüne "sahip değildir" kodunun girilmesi durumunda Bildirim Tarafı Vergi/T.C. kimlik numarası alanı (BildirimTarafiVergiNo)
ihtiyari alan olarak kullanılabilir.
 
            ·Alıcının emre (to order) olması halinde "emre" kodu kullanılır; Alıcı vergi/T.C. kimlik numarası bölümüne "emre" kodunun girilmesi durumunda
Bildirim Tarafı Vergi/T.C. kimlik numarası alanına(BildirimTarafiVergiNo) bilgi girişi zorunludur.