Menu

Duyurular


Özet Beyan Formu ve Doldurulması

SİRKÜLER NO: 8.5 / 549-412 = 12/10/2010

Değerli Üyelerimiz,

Bildiğiniz üzere, 7 Ekim 2009 tarihinde 27369 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük Yönetmeliğinin Özet Beyan ile ilgili maddeleri, alt yapı çalışmalarının tamamlanmaması nedeni ile önce 1 Nisan 2010 tarihine bilahare de 1.1.2011 tarihine ertelenmiştir.


Avrupa Birliği ülkeleri ve diğer bazı ülke limanları tarafından kabul edilen ortak Özet Beyan formlarının ülkemizde de kullanılması kararı alınmıştır. 2011 Ocak ayına az zaman kalmasına rağmen Gümrük Yönetmeliği’nin 10 numaralı ekinde yer alan Özet Beyanın nasıl doldurulacağı ve veri tabanı hakkında Gümrük Müsteşarlığı tarafından bugüne kadar herhangi bir bilgi yayınlanmamıştır.


Üyelerimizin sıkça sorduğu ve bizlerin de aynı konuda “Bilinmesine ihtiyaç duyduğumuz” Özet Beyan formunun bazı kutucuklarının doldurulması konusunun açıklığa kavuşturulması için Gümrük Müsteşarlığı’na Temmuz ayında toplantı talebinde bulunduk. Bu talebimiz Eylül ayında neticelendi ve 23 Eylül Perşembe günü Gümrükler Genel Müdürü Sayın Umman Hamidoğulları başkanlığında ilgili birimlerin de katılımı ile bir toplantı gerçekleşmiştir.

 
Toplantıda, Derneğimizce belirlenen çalışma grubu üyelerinin yapmış olduğu toplantılar neticesinde Gümrük Yönetmeliği’nin eki Özet Beyan formu ve bu form açıklaması ışığında (bir örneği ekte sunulan) doldurulmuş olan özet beyan, toplantıda kendilerine dağıtılmıştır. Dağıtılan Özet Beyan formu üzerinde mutabakat sağlamaya çalıştık. Ancak bazı kutucukların uluslararası tetkike muhtaç olduğunu ve bunu inceleme ve araştırma için zamana ihtiyaç duyduklarını, mutabakat için de bizimle konuları paylaşacaklarını ifade etmişlerdir.  

 
Bu toplantıda, mutabakata varılan konular:

1.     Bir gemide birden fazla acentenin yükü olması halinde, her acente kendine ait yükün Özet Beyanı verecektir.

2.     Gemi gelmeden üç saat önce taşıyıcı acente tarafından gemideki yükün tamamına ait “varış öncesi bildirim” verilecektir. (Varış öncesi bildirim, eski yönetmeliğe göre Gümrük Muhafazaya yapılan bildirim olarak mütalaa edilmektedir.)

3.     20 nolu kutucukta Eşyanın Kodu, GTİP’nin 6 haneli olarak yazılacağına göre, 21 nolu kutucuk “Eşyanın Tanımı” olarak aynı şeyleri içermektedir. Bu konuda bilgiye ihtiyaç duymaktayız. (20 nolu kutucuğa GTİP’nin altı haneli rakamı yazılacaktır. 21 nolu kutuya ise, malın ticari ismi yazılacaktır.)

4.     28 nolu kutucuk “Eşyanın Uğradığı/Uğrayacağı Ülkeler”, geminin uğrak limanları olmayıp eşyanın gemiden inip tekrar gemiye yüklendiği ülkeler yani aktarma limanları olarak ifade edilmiştir.

5.     Boş konteynerler için de, ülkemizde konteyner takibinin hala yapılmakta olduğu, bu sebeple bunlar içinde özet beyan verilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

6.     Sistemin alt yapısı ile ilgili çalışmaların halen devam ettiği, hazır hale geldiğinde acenteler ile paylaşılacağı ifade edilmiş ancak bunun için bir zaman verilmemiştir.

 

Mutabakata varamadığımız konular:

1.     Bir gemide birden fazla acentenin yükü olması halinde, her acente kendine ait yükün beyanını yapacağına göre ‘ noksanlık ve fazlalık takibi kime yapılacaktır? Taşıma sorumluluğunu üstlenene mi, beyan edene mi? (Yanıt, bu konuyu yazılı olarak bize gönderin çalışmalarımızı yapıp size çözümü yazılı olarak verelim,) cevabı alınmıştır.

 

2.     Özet Beyanın 12 numaralı kutucuğu, ”Alıcı Adı” olarak doldurulacak kutucuktur. Ancak, emre olarak gelen mallarda alıcının her zaman bilinmediğini, bu nedenle sistem “Emre” konşimentoyu kabul edecek mi? uluslararası ticarette “emre” konşimento bugün için halen geçerliliğini muhafaza etmektedir. (Yönetmelik hükümleri gereğince, malın gemiye yüklemeden 24 saat evvelinden bildirilmesi ve risk analizin yapılması gerekiyor. Risk analizinin yapılması için de alıcı adının bildirilmesi istenmektedir. Ancak, uluslararası kurallarda, malın “Emre” olarak gelmesi gerekiyor ise, bizim bunu araştırmamız ve çözüme ulaştırmamız gerekir.)

 

Toplantı sonunda Sayın Umman Hamidoğulları, benzer toplantıları tekrarlamak istediklerini ve bilgi oluştukça bizlerle paylaşacaklarını ifade etmiştir.


Bugün sizlere bu sirkülerimiz ile duyurduğumuz yukarıdaki bilgiler, yakın zamanda yapacağımız seminerler ile de sizlere görsel olarak sunulacak ve oluşan düşünceler ayrıca paylaşılacaktır.


Bilgilerinizi rica ederiz


Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Ruhi Duman

Yönetim Kurulu Başkanı

 

Eki: Özet Beyan Formu ve açıklamalar;


Dağıtım :  
Tüm Üyelerimiz

 

Bilgi için : İMEAK DTO