Menu

Duyurular


Özelleştirme Yüksek Kurulunun 24/5/2013 Tarihli ve 2013/87 Sayılı Kararı (Derince Limanı İmar Planı)

SİRKÜLER NO: 2.3 / 347-262 = 29/05/2013

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca, 29 Mayıs 2013 tarih ve 28661 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Özelleştirme Yüksek Kurulunun 24/5/2013 Tarihli ve 2013/87 Sayılı Kararı (Derince Limanı İmar Planı)” aşağıda sunulmaktadır.

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.


Saygılarımızla,
Vapur Donatanları ve Acenteleri DerneğiEmin EMİNOĞLU
Genel SekreterDağıtım: Tüm üyelerimiz


 

29 Mayıs 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28661
TEBLİĞ
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI
Tarih: 24/5/2013
Karar No:2013/87
Konu:Derince Limanı İmar Planı.
Özelleştirme Yüksek Kurulunca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 16/4/2013 tarih ve 3407 sayılı yazısına istinaden;
1- Kurulumuzun 30/12/2004 tarih ve 2004/128 sayılı Kararı ile özelleştirme programına alınan Kocaeli İli, Derince İlçesi, Deniz Mahallesindeki Derince Limanını içeren toplam 967.900,75 m² yüzölçümlü alana (yeni yapılacak dolgu alanı da dahil) ilişkin olarak “Liman Alanı (E=0.35; Hmax= Serbest); TCDD Alanı, Park Alanı, Otopark ve Yol” fonksiyonunu öneren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,
2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Derince Belediye Başkanlığına gönderilmesine,
karar verilmiştir.


Haritalar için tıklayınız.