Menu

Duyurular


Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No : 24).

SİRKÜLER NO: 18.4 / 511-363 =  17/08/2012

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 17/08/2012 tarih ve  3257-418 /2012 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

17 Ağustos 2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete’ye atfen;

 

Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No.24) ile;

 

A)         1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler,

B)         6 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler,

C)         18 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler ve

D)        Diğer Hususlar ile ilgili bilgiler yayınlanmış ve bu hususlara göre işlem yapılması bildirilmiştir.

 

6 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin, ilgi Tebliğ ile değiştirilen formu (EK: 4) ve 18 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin bu Tebliğ ile değiştirilen formu ise (EK: 2) olarak yayınlanmıştır.”

 

Denilmekte olup, ilgi Tebliğ ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

Emin Eminoğlu

Genel Sekreter

 

 

 

Ek 1: İlgi Tebliğ

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz