Menu

Duyurular


Özel Riskler Yönetim Merkezi - Deniz Nakliyat Araçları Tekne Harp Riskleri Fiyatları

SİRKÜLER NO: 23.1 / 394-283 = 17/06/2022 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 17.06.2022 tarih ve 2257/459/2022 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

‘’11.06.2022 tarih ve 446 sayılı Sirkülerimiz ile duyurulan Tekne Harp Sigortası konusunda Özel Riskler Yönetim Merkezi'nden alınan ve ekte sunulan 10.06.2022 tarih 33 sayılı yazıda; Doğrudan Türkiye limanı uğrağı veya doğrudan Türkiye limanı uğrağı olmaksızın Rusya Federasyonu'ndaki ve Ukrayna'daki limanlar(a)dan Joint War Committee'nin JWLA-030 ve 4 Nisan 2022 tarihli sirküleri kapsamında Türkiye'de merkez ofisi olan Türk armatörlerinin deniz nakliyat araçlarının bu bölgelere yapılacak seferlerde toplam tekne bedeli üzerinden ve aşağıda not edilen gün sayısı için aşağıdaki fiyat skalasının vergi hariç olmak üzere uygulanacağı, aşağıda not edilen günü aşan sefer süreleri için pro- rata ek prim uygulaması yapılacağı, harp teminatı verilmeden önce hasarsızlık beyanı alınacağı belirtilmektedir.

Bu kapsamda;

-Gemilerin açık Ukrayna limanların(a)dan yapacağı seferlere uygulanacak fiyat : %0.55 – 10 gün için,

-Gemilerin Ukrayna limanlarında kalma durumunda uygulanacak fiyat : %0.60 - 10 gün için,

-Gemilerin Azak Denizi içerisindeki Rusya Federasyonu limanların(a)dan yapacağı seferlere uygulanacak fiyat: %0.50 – 10 gün için,

-Gemilerin Azak Denizi dışarısındaki Rusya Federasyonu limanların(a)dan yapacağı seferlere uygulanacak fiyat: %0.375 – 10 gün için,

geçerli olduğu belirtilerek, hasarsızlık İndiriminin, teminatın bitmesi ve seferin hasarsız tamamlanması ile birlikte %50 olarak tahakkuk edileceği ve konunun Üyelerimize duyurulması istenmekte olup, Özel Riskler Yönetim Merkezi'ne bilgi@orym.com.tr  e-posta adresinden ve  (216) 251 71 00 no.lu telefondan ulaşım sağlanabilmektedir.’’ 


Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

  

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz