Menu

Duyurular


Özbekistan Gümrüklerinde Uygulama Değişiklikleri Hk.

SİRKÜLER NO: 8.1  / 475-356 = 23/07/2013  

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 22/07/2013 tarih ve 2923-447 / 2013 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“İlgi: T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 19.07.2013 tarih ve 2330 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile; Dışişleri Bakanlığı’nın yazısında, Taşkent Büyükelçiliği’nin yazısına atfen, Türkiye’den yapılan ithalatta ithalatçıdan istenmesi gereken belgelerin tümünün nakliyecilerden talep edilmesi sebebiyle uluslararası ticarette karşılaşılan sorunlara ilişkin girişimde bulunulan Özbekistan Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan cevabi Nota’da;
 
 Özbekistan hudutlarında mal ve taşıt nakliyesinin düzenlenmesinin geliştirilmesine ilişkin 04 Mart 2013 tarihli Bakanlar Kurulu Kararnamesi uyarınca, gümrük prosedürlerinin saydamlığı ve gayrimeşru mal ve ürün dolaşımının engellenmesi amacıyla, nakliyecilerin havayolu, karayolu, demiryolu ve denizyoluyla Özbekistan’dan mal ve taşıt nakli sırasında devlet gümrük kurumlarına belirli belge ve bilgileri ibraz etmelerinin zorunlu hale getirildiği, nakliyecilerden istenen belgelerin uluslararası taşımacılıkta ürünün yüklendiği yerden vardığı yere kadar mala eşlik eden standart belgeler olduğu, bu belgelerin taşımacı tarafınca hedef ülke sınırlarında ibraz edilmesi gerektiği, Özbek makamlarınca uluslararası mal ve taşıt nakliyesi alanında herhangi bir yeni bilgi ya da belge sağlanması gibi bir uygulamanın düzenlenmediği ifade edilmekte ve Türk nakliyecilerinin tam olarak hangi belgelerin ibrazında sorun yaşadıklarının netleştirilmesi talep edilmekte” olup, Özbekistan’a yapılan taşımalarda nakliyecilerimizin tam olarak hangi belgelerin ibrazında sorun yaşadığı hususundaki görüşlerin 31 Temmuz 2013 mesai bitimine kadar Genel Müdürlüklerine gönderilmesi istenmektedir.
 
Bu itibarla, Özbekistan’a yapılan taşımalarda nakliyecilerimizin tam olarak hangi belgelerin ibrazında sorun yaşadığı hususundaki görüşlerinizin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na gönderilmek üzere en geç 29 Temmuz 2013 Pazartesi akşamına kadar Odamıza gönderilmesini arz/rica ederiz.”
 
denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
Saygılarımızla,
Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
Emin EMİNOĞLU
Genel Sekreter
 
EK: İlgi yazı (1 sayfa)
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz