Menu

Duyurular


ÖTV’siz Yakıt Uygulamaları

SİRKÜLER NO: 18.4/0718-545 = 31/12/2007

 

 

İlgi:  İMEAK Bölgeleri DTO'dan alınan, 25/12/2007 tarih ve 6050 sayılı “ÖTV’siz Yakıt Uygulamaları” hakkındaki sirküleri ekte sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

(Genel Sekreter)

 

 

Ek: 1 sirküler (ÖTV’siz Yakıt Uygulamaları)

 

Dağıtım: Tüm Üyelerimiz