Menu

Duyurular


ÖTV’siz Yakıt Defter Başvuruları

SİRKÜLER NO:18.4 / 416-331 = 19/06/2008


İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 16/06/2008 tarih ve 3188/307 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

1- Bilindiği üzere, 10 Nisan 2007 tarihinde yayınlanan “17 No.lu Damga Vergisi Sirküleri”  sonrasında Yakıt Alım Defteri almak için Odamıza ve Liman Başkanlıklarınıza müracaat eden firmaların doldurmakla yükümlü olduğu  Ek-1 ve Ek-2 Taahhütnamelerin 2. sayfasındaki Talep Edilen Yıllık Yakıt Miktarı bölümünde  yer alan hak edilen miktarın binde 7,5  damga vergisine  tabi tutulmakta olup, yıllık yakıt talebinin ihtiyaçları oranında olmasına dikkat edilmesi zorunluluğu doğmuştur.

 

Ancak Ek-1 ve/veya Ek-2 Taahhütnameler genellikle donatan/işleten kiralayan tarafından doldurulmayıp,  şirket tarafından kendilerine yetki verilen, acente çalışanları veya muameleciler tarafından düzenlenmesi sebebiyle hak edilen ve  talep edilen miktarlar farklı olabilmekte ve yakıt limitlerinde büyük sorunlar yaşanmaktadır. Şöyle ki, hak edilen azami miktar belirlendiğinde, eğer yıllık yakıt ihtiyacı daha az ise, yine de Ek-1 üzerinde yer alan azami yakıt limiti üzerinden damga vergisi tahakkuk ettirilmekte, azami yakıt miktarından az yakıt yazılması durumunda ise, daha sonra ihtiyaç olsa bile yakıt miktarı yükseltilememektedir.

        

2- Bu itibarla, yukarıda bahse konu hususların gemi sahibi/işleten firmalarca iyice tetkik edilerek, istenilen yakıt miktarına karar verilmesi, Müracaat esnasında boş bırakılan Ek-1 ve Ek-2 Taahhütnamelerin 2. sayfasındaki Talep Edilen Yıllık Yakıt Miktarı  bölümüne yazılacak şekilde, müracaat eden kişi/firmaya yeterli bilgi verilmesi önem arz etmektedir.

 

3- Odamızca, müracaat esnasında, sadece yardımcı olmak amacı ile, başvuru sahiplerine, alabilecekleri yıllık azami yakıt miktarı bilgisi verilecek olup, sonrasında Ek-1 ve Ek-2 formuna en son karar verilen yakıt miktarının yazılması ile ilgili sorumluluk başvuru sahibine aittir.

 

4- Bu itibarla, ÖTV’siz Yakıt Defter Başvurusu yapacak üyelerimizin, deniz araçlarının ihtiyacı ve damga vergisi kriterini göz önünde bulundurarak dikkatli karar vermeleri ve Ek-1 ve Ek-2 Formuna doğru yazılacak şekilde ya bu konuda yeterli bilgi sahibi kişileri göndermeleri veya acente kuruluşu ya da aracı vasıtasıyla işlem yürütülecekse, yine bu kişileri yeterince bilgilendirmeleri gerekmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz