Menu

Duyurular


Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS) Klas-B CS Cihazının.....

SİRKÜLER NO: 13.7/523-392 = 13/09/2007
 

İlgi:  İMEAK Bölgeleri DTO'dan alınan, 12/09/2007 tarih ve 4464-371/2007 sayılı "Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS) Klas-B CS Cihazının Gemilerle Donatılmasına ve Özelliklerine Dair Tebliğ" hakkındaki sirküleri.

 

İlgi sirkülerde;

        

“Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS) Klas-B CS Cihazının Gemilerle Donatılmasına ve Özelliklerine Dair Tebliğ” 11.09.2007 tarih ve 26640 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Tebliğin amacı, kıyılarımızda seyir emniyetini ve deniz güvenliğini arttırmak amacıyla gemi ve deniz araçlarında kullanılacak olan AIS Klas-B CS cihazının hangi tip ve boydaki gemilere takılacağına ve sağlaması gereken özelliklerine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi olup, tebliğin “Gemiler ve Donatılma Tarihleri” başlıklı 6. maddesi aşağıdaki şekildedir:

 

“Gemiler ve donatılma tarihleri

    MADDE 6 - (1) Aşağıdaki gemiler 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren AIS Klas-B CS cihazı ile donatılacaktır.

  

    a) SOLAS kapsamına giren, uluslararası sefer yapmayan 500 GT veya üzeri tüm yük gemileri,

  

    b) İstanbul ve Çanakkale Boğazları ile Marmara Denizinde;

   

    1) Düzenli sefer yapan 12 ve üzeri yolcu taşıyan tüm yolcu gemileri (SOLAS kapsamına giren ve uluslararası sefer yapmayan tüm yolcu gemileri dahil),

  

    2) Askeri gemiler hariç, arama kurtarma faaliyeti yürüten gemiler,

   

    3) Ticari yatlar, kılavuz, römorkör, acente ve gemilere hizmet veren tüm ticari gemiler,

  

    4) Tehlikeli yük taşıyan gemiler.

 

    (2) Aşağıdaki gemiler 2008 yılı içerisindeki ilk belgelendirilmelerinde AIS Klas-B CS cihazı ile donatılmış olacaklardır.

   

     a) Özel tekneler ve ardışık liman seferi yapan balıkçı gemileri hariç, boyu ve cinsine bakılmaksızın liman sefer bölgesini aşarak sefer yapan tüm gemiler,

 

    b) Askeri gemiler hariç arama kurtarma faaliyeti yürüten gemiler,

   

    c) Kılavuz, römorkör, acente ve gemilere hizmet veren tüm ticari gemiler,

   

    ç) Tehlikeli yük taşıyan tüm gemiler,

  

    (3) Aşağıdaki gemiler 2009 yılı içerisindeki ilk belgelendirilmelerinde AIS Klas-B CS cihazı ile donatılmış olacaklardır.

   

    a) Liman seferi ve/veya ardışık liman seferi yapan tam boyu 15 metre ve üzeri tüm balıkçı gemileri,

 

    b) Liman seferi yapan tam boyu 10 metre ve üzeri ticari yatlar,

 

    c) Tam boyu 10 metre ve üzeri olan ve yat işletme belgesi alarak faaliyette bulunan yabancı bayraklı yatlar,

 

    ç) Köyceğiz Gölü, Dalyan Kanalında çalışan gemiler ile denizde çalışan açık güverteli sandal tipi yolcu motorları hariç olmak üzere, liman seferi yapan ve 12'den fazla yolcu taşıyan tüm yolcu gemileri.”

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

(Genel Sekreter)