Menu

Duyurular


Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS) Klas-B CS Cihazının Gemilere Donatılmasına ve Özelliklerine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

SİRKÜLER NO: 23.1 / 566-400 = 09/09/2022 


İlgi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan 09.09.2022 tarih ve 31948/2022 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘’ Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS) Klas-B CS Cihazının Gemilere Donatılmasına ve Özelliklerine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ‘’ yazısı ekte tarafınıza sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 


Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 


Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


  

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz