Menu

Duyurular


Ortak Transit Rejimi Seminerleri

SİRKÜLER NO: 8.7 / 0270-192 =  18/04/2012

 

İlgi: Türkiye Odalar Borsalar Birliğinden alınan, 18/04/2012 tarihli e-posta mesajında;

 

“Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği iştiraki olarak 2010 yılında kurulan TOBB UND LOJİSTİK YATIRIM A.Ş, ülkemiz ihracatının belkemiği olan lojistik sektörünün ihtiyaç duyduğu çeşitli alanlarda hizmet üretmektedir.

 

Bu kapsamda, TOBB UND A.Ş, 28.02.2012 tarihi itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği Ortak Transit Sözleşmesi ve 24.08.2011 tarihli Ortak Transit Yönetmeliği hükümleri gereğince, ülkemiz karayolu taşımacılarının faaliyetlerine ilişkin yurt içi ve yurt dışında gümrük idareleri nezdinde doğabilecek gümrük alacaklarına yönelik "Kapsamlı Teminat" sağlamak üzere yetkilendirilen ilk özel şirket olmuştur.

 

1 Mart 2012 tarihi itibariyle de yetkilendirilen uluslararası taşımacılarımıza Türkiye ithalat taşımalarında komple TIR, parsiyel ve konteynerler için NCTS üzerinden teminatlı transit beyannamesi açılabilmesi olanağı sağlanmış bulunmaktadır. Söz konusu sistem 1 Temmuz 2012 tarihi itibariyle ihracat taşımalarında da kullanılabilecek olup, 31 Temmuz 2012 tarihi itibariyle global teminat sistemi yürürlükten kalkacaktır.

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri ile şirketimiz personelince uluslararası karayolu ve denizyolu taşımacılığı yapan firmalar ile gümrük müşavirlerinin Ortak Transit Sistemi hakkında bilgilendirilmesine yönelik 19 Nisan 2012 tarihinde İzmir Ticaret Odasında, 21 Nisan 2012 tarihinde Mersin Ticaret ve Sanayi Odasında saat 13.30 – 17.00 arasında Seminer gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.”

 

Denilmektedir.

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkililerinin söz konusu seminerde yapacakları sunum ile transit taşımacılığın tüm sorularına yanıt bulacağınızı ümit ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Ruhi Duman

Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

EK 1: Gümrük Eğitim Programı

 

Dağıtım:

Bilgi için: İMEAK DTO

Tüm üyelerimiz