Menu

Duyurular


Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği

SİRKÜLER NO: 23.1  / 731-624 = 19/11/2015      

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 18/11/2015 tarih ve 4506-800/2015 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından "Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair  Yönetmelik" ile "Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği"  18.11.2015 tarih ve 29536 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olup, bahse konu Yönetmelikler Odamız web sayfası  (www.denizticaretodasi.org.tr ) "Mevzuat Duyuruları" bölümünde de yayınlanmaktadır.“
 
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                         Saygılarımızla,
                                                                                   Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
Ek 1: İlgi Yazı
 
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz