Menu

Duyurular


Ordu Limanının Yolcu Giriş-Çıkış Kapısı Olarak Tespitine İlişkin 1.4.1998 Tarihli ve 98/10918 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yürürlükten Kaldırılması

SİRKÜLER NO: 2.1 / 228-193 = 21/03/2016      

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 21/03/2016 tarih ve 1194-220/2016 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
Ordu Limanının yolcu giriş-çıkış kapısı olarak tespitine ilişkin 1.4.1998 tarihli ve 98/10918 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlükten kaldırılmasının; İçişleri Bakanlığı'nın 21.12.2015 tarihli ve 166591 sayılı yazısı üzerine, 5682 sayılı Pasaport Kanununun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 11.01.2016 tarihinde kararlaştırıldığı, 19.03.2016 tarih ve 29658 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.”
 
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
                                                                                                        Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
 
Ek 1 : Bakanlar Kurulu Kararı
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz