Menu

Duyurular


ONLINE EXPORT AKADEMİ PROGRAMI

SİRKÜLER NO: 12.3 / 106-81 = 22/02/2022


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 22.02.2022 tarih ve 1297/142/2022 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

‘’Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 18.02.2022 tarih ve 725 sayılı yazı ile Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 17.02.2022 tarihli e-postadan bahisle, 24 Şubat 2022 tarihi saat 09:30'da tüm KOBİ'lere yönelik "Online Export Akademi Programı" düzenleneceği ve Online Export Akademi Programı ve programa kayıt linkinin de yazı ekinde sunulduğu hususları,’’


Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz