Menu

Duyurular


Ön-Yıkama Esnasında Kimyasal Yük Buharından Personel Zehirlenmesi

SİRKÜLER NO: 13.7 / 0739-601 = 31/12/2009

 

 

İMEAK DTO’dan alınan, 31/12/2009 tarih ve 5555-580/2009 sayılı “Ön-Yıkama Esnasında Kimyasal Yük Buharından Personel Zehirlenmesi” hakkındaki  sirküleri ekte sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 Saygılarımızla,

 Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 Recep Düzgit

 Genel Sekreter

 

 

Ek: 1 sirküler ve ekleri

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz