Menu

Duyurular


Ön Sörvey Denetimleri Hakkında

SİRKÜLER NO: 23.1 / 533-316 = 05/09/2023 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 04.09.2023 tarih ve 2101/605/2023 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

‘’Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden alınan ve ekte sunulan 04.09.2023 tarihli ve 1367274 sayılı yazıda, Türk Bayraklı gemilerin 2008 yılından itibaren Paris Liman Devleti Kontrolü Mutabakat Muhtırasında (Paris MoU), 2023 yılından itibaren ise Tokyo MoU'da Beyaz Listede yer aldığı; Türk Bayrağı'nın Paris MoU'da 2020-2022 yılları arasında gerçekleştirilen liman devleti denetimleri sonuçlarına göre oluşturulan 2022 yılı performans listelerinde 12 nci sırasında yer almış olduğu ve bu başarının daha üst seviyelere taşınmak suretiyle sürdürülmesinin önem arz ettiği ifade edilmektedir. 

Yazıda devamla, Paris MoU kapsamında 2023 yılı içerisinde 140 gemimizin denetlenmiş ve 6 gemimizin eksikliklerine binaen tutulmuş olduğu; uluslararası sefer yapan gemilerimizin Paris MoU ile benzer şekilde oluşturulan kriterlere göre belirlenen gemi/şirket performansı/gemi denetim durumuna göre bayrak devleti denetimine (ön sörvey) tabi tutulmakta ve performanslarının yüksek seviyede tutulmasına çalışıldığı bildirilmektedir.

2023 yılı içerisinde tutulan 6 gemimizden ikisinin son 3 yıldır, birisinin ise son 1.5 yıldır Türkiye uğrağının bulunmadığı, söz konusu durumun Türkiye uğraklı olmayan gemilerimizin de belirli aralıklarla ön sörveye tabi tutulması gerekliliğini ortaya çıkardığı ve yabancı limanlar arasında çalışmakta olan ve altı aydan fazla süre ile limanlarımıza uğramayan Türk Bayraklı gemilerin, Bakanlığımız ile gemi sahipleri/işletici kuruluşlar koordinasyonu ile belirlenecek ilk uygun limanda Bakanlık uzmanları marifetiyle ön sörveylerinin gerçekleştirileceği belirtilmekte olup söz konusu kapsamda bulunan gemilerin ön sörvey planlamasının gemilerin donatanları/işletenleri ile koordineli yapılacağı ve donatanların/işleticilerin bilgilendirilmesi istendiği,’’

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter
 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz