Menu

Duyurular


On İkinci Kalkınma Planı Hazırlıkları

SİRKÜLER NO: 23.1 / 376-268 = 10/06/2022


İlgi: Cumhurbaşkanlığı tarafından 10.06.2022 tarih ve 31862/2022 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘’ On İkinci Kalkınma Planı Hazırlıkları ile İlgili 2022/10 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ‘’ ekte tarafınıza sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 


 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

  

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz