Menu

Duyurular


On Birinci Kalkınma Planı, 2019-2023

SİRKÜLER NO: 23.1 / 564-390 = 29/07/2019 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 26.07.2019 tarih ve 2780-505/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

“2019-2023 tarihlerini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı, 30.10.1984 tarih ve 3067 sayılı Kanun gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nun 18.07.2019 tarihli 105’nci Birleşiminde onaylanmıştır.

23.07.2019 tarih ve 30840 sayılı Resmi Gazete’de (Mükerrer) yayımlanan On Birinci Kalkınma Planı’na http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190723M1-1-1.pdf adresinden erişilebildiği,

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz