Menu

Duyurular


OMV Petrol Ofisi A.Ş. – Deniz Madeni Yağları Tedarikçi İhalesi

SİRKÜLER NO: 23.1 / 695-564 = 20/09/2016 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 20.09.2016 tarih ve 3507-623/2016 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Deniz Madeni Yağları Tedarikçisi OMV Petrol Ofisinin müşterilerine satışını yapmış olduğu gümrüklü veya ihracat ürünlerinin İstanbul bölgesindeki liman ve demir yerlerinde; üzerinde bir defada en az 50 adet fıçı (her bir fıçı yaklaşık 185 kg) ile ambalajlı madeni yağ ürünlerini güvenli olarak güvertesinde taşıyabilecek Paketli Madeni Yağ Ürün Teslim Botu İhalesi düzenleneceği,

 

Tekliflerin 14.10.2016 saat 14:00’a kadar kapalı zarf olarak alınacağı, bu saatten sonra gelen tekliflerin geçersiz olacağı ve OMV Petrol Ofisi A.Ş. tarafından dikkate alınmayacağı, tüm tekliflerin Satın alma Takım Lideri Burcu TAHTALI dikkatine gönderilmesinin gerektiği, bildirilmektedir.

 

Gemi kiralama ihalesi Ek’i Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr  adresinde ana sayfada “Genel ve Ticari Duyurular” bölümünde yayınlanmaktadır.

 

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                        Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi İhale

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz