Menu

Duyurular


OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI

SİRKÜLER NO: 6.2 / 435-328 = 12/08/2010

 

Dernek binamızda süregelen restorasyon ve tadilat işleri ile ilgili üyelerimizi bilgilendirmek amacıyla ve mali kaynak yaratılması konusunda Yönetim Kurulumuzun yetkilendirilmesi hususunda 23.11.2004 tarih ve 25649 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Dernekler Kanunu’na uygun olarak hazırlanan Dernek Tüzüğümüzün 40. Maddesi gereğince Genel Kurul toplantısı yapılması  gerektiğinden 3 Eylül 2010 Cuma günü saat 14.00 de İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Salonunda aşağıdaki gündem üzerinde görüşmek üzere, Olağanüstü Genel Kurul yapılmasına karar verilmiştir.

 

Değerli Üyelerimizin bu Olağanüstü Genel Kurula teşrif etmelerini önemle rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

G   Ü   N   D   E   M

 

 

1-- Toplantının Açılması.

 

2-- Saygı Duruşu.

 

3-- Başkanlık Divanı Seçimi.

 

4-- Toplantı zaptının Başkanlık Divanınca imzalanması için kendilerine yetki verilmesi.

 

5- Dernek Tüzüğü 40. Maddesinde tadilat yapılması

 

6—Dilekler,

 

7- Kapanış.