Menu

Duyurular


OECD ITF (International Transport Forum)’nin Uluslararası Deniz Taşımacılığında CO2 Harcı Ödenmesi Teklifine ICS’nin Verdiği Cevap Hk.

SİRKÜLER NO: 10.1 / 664-561 = 21/10/2015

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 20/10/2015 tarih ve 4087-744/2015 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“13.10.2015 tarih ve PRESS (15)27 sayılı ICS sirküleri ve eki basın bildirisine atfen;
 
İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development) bağlı kuruluşu Uluslararası Taşıma Forumu (ITF – International Transport Forum)'nun uluslararası denizciliğin CO2 harcı ödemesine yönelik teklifte bulunması hususu ve ICS'nin karşı cevabı ele alınmaktadır. ICS; denizciliğe bir OECD ekonomisi gibi davranılmaması gerektiğini, keza IMO'ya Üye Ülkeler'in herhangi bir piyasa bazlı önlem uygulamaya karar vermesi durumunda, denizcilik sektörünün açıkça yakıt vergisini seçeceğini ve küresel denizcilik piyasalarını ciddi olarak sekteye uğratacak bir emisyon ticareti planını veya başka bir karmaşık alternatifi benimsemeyeceğini savunmaktadır.
 
İlgi yazı Eki ICS Basın Bildirisinin Odamızda yapılan Türkçe çevirisi (Ek-1) ve İlgi yazı ve Eki (Ek-2) ilişikte sunulmuştur.”
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
Ek 1: İlgi yazı ve eki
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz