Menu

Duyurular


Nöbetçi Uzman Uygulaması

SİRKÜLER NO: 22.4 / 054-046 = 20/01/2009

 

İMEAK DTO’dan alınan, 20/01/2009 tarih ve  260-31/2009 sayılı sirküleri.

 

İlgi: a) 12.01.2009 tarih ve 137 sayılı yazımız.

      b) Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün

          16.01.2009 tarih ve 1619 sayılı yazısı.

 

İlgi sirküler ile;

 

Odamız üyesi gemi sahibi şirketler ve acentelerin Odamıza müracatla, Boğazlarda veya Trafik Ayrım Şeritlerinde mesai saatleri dışında, hafta sonu veya tatil günleri arızalanan gemiler için, arıza giderildikten sonra gemiye sörveyör çıkması hususunda  yaşanan sıkıntılar ilgi (a) yazımız ile Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’ne bildirilmişti.

 

Gereği Denizcilik Müsteşarlığı İstanbul ve Çanakkale Bölge Müdürlüklerine, bilgi Odamıza gönderilen  İlgi (b) yazı ile;

 

-Arıza ve benzeri durumlarda, sorunun giderilmesini müteakiben gemiye gelmesi gereken teknik heyetin, mesai saatleri dışında, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde de sözkonusu gemilerin sörvey işlemlerini yapmaları amacıyla, ilgili Liman Başkanlıklarında nöbetçi bir teknik heyetin bulundurulması ve bu yönde talep gelmesi durumunda bu teknik heyetin hızlı bir şekilde olay yerine ulaşarak gerekli sörveyi yapmalarının sağlanması hususları,

 

bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz