Menu

Duyurular


New ConTex Commentary week 34

SİRKÜLER NO: 6.12 / 662 - 511 = 27/08/2021


Üyesi bulunduğumuz FONASBA' dan 27.08.2021 tarihinde almış olduğumuz e- posta mesajında gönderilen; 

‘’New ConTex Commentary week 34’’ hakkındaki bilgi yazısı ekte sunulmaktadır.


Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

  

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter
 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz