Menu

Duyurular


Networking Toplantısı ve Çalışma Yemeği Hk.

SİRKÜLER NO: 12.3 / 319-239 = 21/05/2013
 
 
İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 21/05/2013 tarih ve  2037-304 / 2013 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“Türkiye'de yerleşik Belçikalı firma temsilcileri ile halihazırda iş yapan veya yapmak isteyen firma temsilcilerinin bir araya gelmelerini teminen 28 Mayıs 2013 Salı günü saat 11.00 - 14.00 arasında İstanbul TOBB Plaza'da "Networking Toplantısı ve Çalışma Yemeği" düzenleneceği bildirilmektedir. "3. Pazarlarda İşbirliği" temasıyla gerçekleştirilecek ve öncelikle Türk girişimcilerin yoğun olarak faaliyet gösterdikleri Orta Asya, Orta Doğu ve Afrika ülkelerinde inşaat-altyapı, mühendislik, eneıji, çevre teknolojileri, kimya alanlarında işbirliği fırsatlarının ele alınacağı toplantının, T.C. Ekonomi Bakanı Sayın Zafer Çağlayan'ın Haziran 2013'de Belçika'ya gerçekleştireceği ziyarete hazırlık teşkil etmesi açısından ayrıca önem taşıdığı belirtilmektedir. Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Pol de Witte'nin onurlandıracağı söz konusu toplantıda, firma temsilcilerimizin Brüksel, Flaman ve Valon Bölgeleri Ticaret Müşavirleri ile ikili görüşme gerçekleştirme imkanı bulacakları ifade edilmektedir.
 
Söz konusu toplantının taslak programı ve katılım formuna Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin web sitesi ( www.tobb.org.tr) sağ panelinde "Hizmetler" başlığı altındaki "Uluslararası İş İmkanları/Yurt İçi Etkinlikler" bölümünden ulaşılabilir. Toplantıya katılmak isteyenlerin, katılım teyitlerini 24 Mayıs 2013 Cuma gününe kadar DEİK'e (İlgili Kişi: Neslihan Kilit, Faks:0212 339 50 65, E-mail: nkilitf@deik.org.tr) iletmeleri gerektiği belirtilmektedir.”
 
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
Saygılarımızla,
Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
Emin EMİNOĞLU
Genel Sekreter
 
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz